Need Help ?
Call: +977-057527105

समाचार बिस्तारमा

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य “हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पुर्याऔं ।”

“संमृद्व राष्ट्र निर्माणको लागि, जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी ।” — शिक्षा दिवस २०७३