Need Help ?
Call: +977-057527105

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्रकाे कार्यालय प्रदेश नं. ३ परिपत्र १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरूलाइ (समन्वय र सहयाेग सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिती:  2075।7।18

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्रकाे कार्यालय प्रदेश नं. ३ परिपत्र १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरूलाइ (समन्वय र सहयाेग सम्बन्धमा)